22-10-2013 11:10

Тема: Пес

Берет за душу... молодец, автор.

11-11-2013 15:13

Re: Пес

Превосходно. Просто превосходно.